top of page

välkommen till Förskolan Guldägget

Förskolan ligger beläget nära naturen i Rävsta i ett eget vackert arkitektritat hus som är anpassat till förskolans verksamhet. Här finns 40 barn i tre barngrupper för olika åldrar. Barnen ges möjlighet att leka och utvecklas i lugn och ro efter egen lust och intresse.

 

Inomhusmiljön på förskolan är ombonad med möbler och leksaker av naturmaterial. Den är anpassad efter barnens behov för att främja barnens kreativitet och deras sociala förmågor.

Utomhusaktiviteter är centrala för förskolan, det ger möjlighet att följa naturens egna rytm och ger barnen möjlighet att leka fritt och på så vis följa årstidernas skiftningar.

Vi serverar vegetarisk mat som lagas av vår kokerska i huset. Vi eftersträvar att använda ekologiska och närproducerade produkter allt utifrån vår klimatmedvetenhet.

Skärmavbild 2021-01-24 kl. 20.46.45.pn
häst.jpg

småbarnsavdelning

I småbarnsgruppen handlar det mycket om omsorg till barnet och att öva de grundläggande färdigheterna. Samlingen är enkel med handgest-lekar och sånger. Avdelningen har tre pedagoger och gruppen varierar mellan 12 och 15 barn i åldern 15 månader och 3 år. De har gemensamma utevistelser men vid måltider och sovstunder är de uppdelade i smågrupper med sin närmsta pedagog. 

Syskonavdelning

Vi har två syskongrupper som består av 14 barn och två pedagoger, vilket gör att vi har möjlighet att hinna se varje barns behov. Barnens ålder är mellan 3-5 år. Den fria leken är i centrum på syskonavdelningarna, det vill säga, barnens egna vilja till att skapa olika lekar. Leksakerna är enkla, allt för att sätta igång fantasin för barnen. Pedagogerna är ständigt närvarande men inte aktivt med i leken. 

Dagen är rytmiskt indelad med te-stunder, lunch, fria lekstunder inomhus och utomhus, sångsamlingar, konst och hantverk samt vila. 

2021-03-04 (8).png
2021-03-04 (11).png
2021-03-04 (9).png

Rytmen

Verksamheten har en genomtänkt dags-, vecko-, och årsrytm som ger barnen en uppfattning om tid, en känsla av sammanhang och trygghet.

 

Sånger, sagor, ramsor, lekar och aktiviteter följer årets gång. Även året har sin rytm då vi firar högtider som skördefesten vid Mikaeli, advent, jul, påsk och sommarfest. Barnens födelsedagar firas på förskolan.

Leken

Barnen har ett eget inflytande över sin dag på förskolan genom egna val av sina aktiviteter och lekar. Barnens lek är betydelsefull och ges ett stort utrymme på förskolan.

 

Genom leken vinner barnen kunskap om världen och en mängd färdigheter övas som socialt samspel, empati, fantasi, språk, matematik, teknik och motorik.

Pedagogiken

Pedagogerna på förskolan är viktiga för barnens trygghet och utveckling och de förmedlar värdegrunden genom att vara goda förebilder för barnen. Barnen kan lära genom efterhärmning av vad de ser och upplever.

 

De vuxna på förskolan strävar efter att utföra meningsfulla sysslor för att ge näring till barnens lek och en förståelse av världen. Återkommande inslag är olika hantverk, baka bröd, odla grönsaker och örter, vårda förskolan tillsammans och utflykter i skog och mark. Arbetet med barn är långsiktigt och syftar till att barnen ska växa upp och bli medkännande och handlingskraftiga människor.

Kontaktinformation
bottom of page