top of page
smultronstr%C3%A5_edited.jpg

Organisation

Förskolan Guldägget är en fristående förskola och drivs av kommunala medel. Den drivs av en stiftelse som är förskolans huvudman. Stiftelsens utsedda styrelse är arbetsgivare och bär det yttersta ansvaret i juridiska och ekonomiska frågor. Förskolerektor ska vara verkställande organ för styrelsen och till stöd för medarbetarna

personal

Varje barn har “sin” pedagog. Pedagogen ansvarar för sin grupp.

Pedagogisk verksamhetsutveckling

Pedagoger med ett huvudansvar för avdelningarna träffas under måndagar kl 14:30-16:00 för att planera och arbeta administrativt med verksamheten.

Kollegium

Kollegiet träffas varje måndag 16.00-17:00. I kollegiet

Förskolrektor

Styrelsen har tillsatt en förskolerektor vars uppgift är ansvaret över den inre organisationen, det pedagogiska arbetet.

styrelse

Linblommans ekonomiska förenings styrelse består av de fast anställda i föreningen, Kristina, Karin, Fia, Åsa, Emelie, Lilian, Malin, Bodil & Oliwia. Styrelsen/Huvudmannen är ytterst ansvariga för den yttre organisationen så som:

– Linblommans ekonomi – Personalfrågor – Arbetsmiljöfrågor & övriga lagstiftningar

Huvudmannen ska möjliggöra för rektor att tillsammans med övrig personal kunna bedriva en fullgod verksamhet.

Föräldraföreningen

Vänförening till Linblomman, har en egen styrelse bestående av intresserade föräldrar. Föreningens syfte är att stödja Linblommans verksamhet. Läs mer om föräldraengagemang.

För att komma i kontakt med föräldrarföreningen : waldorfvanner.forening@gmail.com Verksamhetsplan 2020-2021

 

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling 2020

klagomålshantering

Om man har frågor och funderingar vänder man sig i första hand till sin pedagog. Pedagogen kan om det behövs ta frågan med sig till kollegiemötet. Om man anser att man inte fått svar på sin fundering är man varmt välkommen att kontakta förskolechefen eller inlämna en klagomålsblankett.

Enligt skollagen skall skolor ha upprättade rutiner för att ta emot och behandla klagomål. Nedan finner du våra rutiner samt klagomålsblankett.

Rutin vid klagomål (.pdf) Klagomalsblankett (.pdf)

bottom of page