top of page
smultronstr%C3%A5_edited.jpg

Organisation

Förskolan Guldägget är en fristående förskola som drivs av kommunala medel. Stiftelsen är förskolans huvudman som bär det ekonomiska och juridiska ansvaret. Förskolerektor ska vara verkställande organ för styrelsen och till stöd för medarbetarna. I kollegiet beslutas de pedagogiska frågorna.

Kollegium

Pedagoger och övriga medarbetare ingår i kollegiet. Kollegiet träffas varje måndag kl 14:30-17:00 för att planera och arbeta administrativt med verksamheten.

Styrelsen har tillsatt en förskolerektor vars uppgift är ansvaret över den inre organisationen och det pedagogiska arbetet i samarbete med kollegiet.

styrelse

Styrelsen agerar som huvudman och ansvarar för de juridiska och ekonomiska frågorna på förskolan. Där ingår även frågor som rör personal så som arbetsmiljö och övriga lagstiftningar.

Huvudmannen ska möjliggöra för rektor att tillsammans med övrig personal skall kunna bedriva en fullgod verksamhet.

Styrelsen består av fyra pedagoger och tre ledamöter. Styrelsen träffas med regelbundenhet.

Synpunkter & klagomål

Om ni som föräldrar har frågor och funderingar vänder ni er i första hand till ert barns pedagog. Pedagogen kan om det behövs ta frågan med sig till kollegiemötet.

 

Om ni anser att ni inte fått svar på er fundering är ni varmt välkommen att kontakta förskolechefen eller inlämna en klagomålsblankett.

bottom of page